Vuosikokoustiedote 2016

Pääjärven suojelu ry:n vuosikokous pidettiin sunnuntaina 22.5.2016 Metpostin tiloissa Pääjärvellä. Paikalla oli 15 jäsentä.

Kokouksessa käsiteltyjä asioita

·         Vuosikokous vahvisti vuoden 2015 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Yhdistyksen tilinpäätös osoitti voittoa 901,87 €.

 ·         Jäsenmaksuksi kokous vahvisti hallituksen esityksen mukaisesti 10 euroa/jäsen, liittymismaksua ei peritä.

·         Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tomi Viitanen.

·         Hallitukseen valittiin seuraavalle kaudelle Tiina Talvensaari, Tapani Siivonen, Aki Naukkarinen, Hannele Eskman.

·         Toiminnantarkastajaksi valittiin Risto Järvinen ja hänelle varahenkilöksi Laura Järvinen.

·         Kokouksessa vieraili Jouko Lindroos, vesistökouluttaja HAMK:sta Mustialasta. Hän toimii myös Pyhä- ja Kuivajärven suojeluyhdistyksen puheenjohtajana. Jouko kertoi meille projekteista joissa hän on ollut mukana, ja joista voisi olla Pääjärven suojelu ry:lle hyötyä.

Keskustelimme myös kaavoitushankkeen tilanteesta, Pääjärveen liittyvästä opinnäytetyöstä sekä Vähä-Ilmetyn padon hoidon tilanteesta.

·         Perinteiset kesäkauden päättäjäiset pidetään lauantaina 3.9.2016. Kutsut toimitetaan myöhemmin.

 

Vuosikokoustiedote 2015

Pääjärven suojelu ry:n vuosikokous pidettiin sunnuntaina 17.5.2015 Metpostin tiloissa Pääjärvellä. Paikalla oli 14 jäsentä.

Kokouksessa käsiteltyjä asioita

·         Vuosikokous vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Yhdistyksen tilinpäätös osoitti voittoa 944,52 €.

 ·         Jäsenmaksuksi kokous vahvisti hallituksen esityksen mukaisesti 10 euroa/jäsen, liittymismaksua ei peritä.

·         Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tomi Viitanen.

·         Hallitukseen valittiin seuraavalle kaudelle Tiina Talvensaari, Tapani Siivonen, Aki Naukkarinen, Hannele Eskman.

·         Toiminnantarkastajaksi valittiin Ritva Simola ja hänelle varahenkilöksi Sanna Nummi.

·         Keskusteltiin Pääjärven ja Haukilammin ranta-asemakaavan tilanteesta. Hallitus jätti muutoksenhaun Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 12.5.2015 ja jäämme odottamaan miten käsittely etenee.

 

·         Keskusteltiin kesäretken/retkien järjestämisestä. Perinteiset kesäkauden päättäjäiset pidetään Ilvesreitin laavulla lauantaina 29.8.2015. Lisätietoa tapahtumasta myöhemmin.

 

Vuosikokoustiedote 2014

Pääjärven suojelu ry:n vuosikokous pidettiin 17.5.2014 Metpostin tiloissa Pääjärvellä.

Kokouksessa käsiteltyjä asioita

 • Vuosikokous vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Yhdistyksen tilinpäätös osoitti tappiota 777,37 euroa. 
 • Jäsenmaksuksi vahvistettiin vuodelle 2014 10 euroa/jäsen, liittymismaksua ei peritä.
 • Hallituksen puheenjohtajaksi seuraavalle toimintakaudelle valittiin Tomi Viitanen
 • Hallituksen jäseniksi valittiin Hannele Eskman, Ritva Westerlund, Markku Lukkala, Tiina Talvensaari, Leena Päivärinta.
 • Toiminnantarkastajaksi valittiin Ritva Simola ja hänen varahenkilökseen Sanna Nummi.

Muut asiat

 • Keskusteltiin Pääjärven ja Haukilammin ranta-asemakaavan tilanteesta. Kokous totesi jälleen, että kaavoituksen myötä menetetään viimeiset Pääjärven luonnontilaiset rannat, jotka ovat jokamiehenoikeudella kaikkien käytettävissä. Hallitus jättää kaavaehdotuksesta muistutuksen Tammelan kunnalle määräpäivään 27.5.2014 mennessä.
 • Kokouksessa keskusteltiin myös Portaan vedenottohankkeista. Todettiin Pääjärven kyläläisten jättäneen valituksen asiasta Vaasan hallinto-oikeudelle. Kokous totesi edelleen, että hallituksen on hyvä seurata tilannetta.
 • Perinteiset kesäkauden päättäjäiset pidetään Ilvesreitin laavulla makkaranpaiston merkeissä 23.8.2014. Tapahtuman yhteyteen tai erikseen sovittavana ajankohtana järjestetään talkootapahtuma, jolla tähdätään järven tilan parantamiseen tai virkistyskäytön parissa olevien aktiviteettien kehittämiseen (esim. laiturin rakentaminen, joka mahdollistaisi virkistysalueen monipuolisemman ja laajemman käytön.) Talkoista tiedotetaan vielä erikseen.

Vuosikokoustiedote 2013

Pääjärven suojelu ry:n vuosikokous pidettiin 4.5.2013 Metpostin tiloissa Pääjärvellä.

Kokouksessa päätettyjä asioita

 • Kokous vahvisti tilinpäätöksen hallituksen esityksen mukaisesti. Tilinpäätös osoitti voittoa 268,34 euroa, joka siirrettiin voittovarojen tilille. Kokous myönsi hallitukselle vastuuvapauden.
 • Kokous hyväksyi hallituksen esittämän tulo- ja menoarvion ja vahvisti yhdistyksen jäsenmaksuksi vuodelle 2013 10 euroa/jäsen, liittymismaksua ei peritä.
 • Hallituksen puheenjohtajaksi seuraavalle toimintakaudelle valittiin Tomi Viitanen
 • Hallituksen jäseniksi valittiin Hannele Eskman, Risto Järvinen, Markku Lukkala, Leena Päivärinta ja Ritva Westerlund
 • Toiminnantarkastajaksi valittiin Ritva Simola ja hänen varahenkilökseen Torsti Rantanen

Muut asiat

Yhdistys täyttää tänä vuonna 25 vuotta, jota juhlistetaan 13.7.2013 kello 15 alkaen Majamäessä. Kutsut tulevat postitse jokaiselle.

Kokouksessa keskusteltiin Pääjärven ja Haukilammin rantakaava-asiasta. Todettiin, että UPM on ilmoittanut asian etenevän, mutta kunnassa kaavoitusasia ei toistaiseksi ole virallisesti edennyt. Keskusteltiin myös yhdistyksen kannasta asiaan, mm. seuraavista seikoista.

 • Kestääkö järvi lisärakentamisen, nyt rannalla kuutisenkymmentä tonttia, ja uusia tulossa kahdeksan kappaletta
 • Mikä on virkistysalueen merkitys asukkaille
 • Mikä kanta on Hämeen virkistysalueyhdistyksellä

Puheenjohtaja kertoi Haukilammilla ja "Jokiniityn suolla" olevan noin 49 tonnia typpilannoitetta. Keskusteltiin Haukilammin suon kalkkipatojen kunnosta. Puheenjohtaja on yhteydessä UPM:ään lannoiteasiassa.

Keskusteltiin Forssan kaupungin vedenottohankkeesta, joka koskee Ilmetynjoen vesistöä. Koska Melkutin on Natura-aluetta, on hanketta siirretty Ilmetynjoen vesistöön. Mikä olisi vedenoton vaikutus esimerkiksi pohjavesiin - pumpattava vesi on lähdepohjaista pohjavettä. Koepumppauksia on tehty yli 20 vuoden ajan. Voiko pumppauksilla olla yhteys alueen pohjavedenpinnan laskuun?

Muuta toimintaa

2009 vuosikokous velvoitti johtokunnan tekemään jäsenkyselyn jolla selvitetään mihin suuntaan yhdistyksen toimintaa tulee kehittää unohtamatta kuitenkaan päätehtäväämme - järven säilyttämistä virkistyskäyttöön soveltuvana vesistöalueena. Kyselyllä päätettiin selvittää lisäksi jäsenkunnan mielipidettä vedenpinnan tason nostamiseen.

Syyskuussa 2010 saimme tiedon Pääjärven pohjoispäässä olevan peltoalueen ojien kaivamisesta auki suoraan Rietaojaan. Tilanne on yhdistyksemme kannalta hankala koska Rietaojaan on toimestamme kaivettu laskeutusaltaita järven suojelemiseksi ja nyt tehty ojien kaivuu vaikeuttaa taas suojelutyötämme.