Pääjärven suojeluyhdistyksen perustamisasiakirja kirjoitettiin 11. heinäkuuta 1988. Yhdistysrekisteriin suojeluyhdistys merkittiin 29. maaliskuuta 1989.

Pääjärvi sijaitsee kolmen kunnan, Tammelan, Hämeenlinnan (ent. Renko) ja Lopen alueella. Järven pinta-ala on 119 hehtaaria ja sen valuma-alueen koko on 29 neliökilometriä. Järveä ympäröiviltä metsä- ja suoalueilta laskee useita ojia järveen. Merkittävimmät Pääjärveen laskevat ojat ovat:

  • Jokiniitunjoki (Myllyjärven laskuoja)
  • Rietaoja (Rietajärven laskuoja)
  • Haukilamminoja (Haukilammin laskuoja)

Järven keskisyvyys on noin 1,7 metriä ja suurin syvyys on pienialaisessa syvänteessä alle 10 metriä.