Muuta toimintaa

2009 vuosikokous velvoitti johtokunnan tekemään jäsenkyselyn jolla selvitetään mihin suuntaan yhdistyksen toimintaa tulee kehittää unohtamatta kuitenkaan päätehtäväämme - järven säilyttämistä virkistyskäyttöön soveltuvana vesistöalueena. Kyselyllä päätettiin selvittää lisäksi jäsenkunnan mielipidettä vedenpinnan tason nostamiseen.

Syyskuussa 2010 saimme tiedon Pääjärven pohjoispäässä olevan peltoalueen ojien kaivamisesta auki suoraan Rietaojaan. Tilanne on yhdistyksemme kannalta hankala koska Rietaojaan on toimestamme kaivettu laskeutusaltaita järven suojelemiseksi ja nyt tehty ojien kaivuu vaikeuttaa taas suojelutyötämme.