Vuosikokoustiedote 2016

Pääjärven suojelu ry:n vuosikokous pidettiin sunnuntaina 22.5.2016 Metpostin tiloissa Pääjärvellä. Paikalla oli 15 jäsentä.

Kokouksessa käsiteltyjä asioita

·         Vuosikokous vahvisti vuoden 2015 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Yhdistyksen tilinpäätös osoitti voittoa 901,87 €.

 ·         Jäsenmaksuksi kokous vahvisti hallituksen esityksen mukaisesti 10 euroa/jäsen, liittymismaksua ei peritä.

·         Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tomi Viitanen.

·         Hallitukseen valittiin seuraavalle kaudelle Tiina Talvensaari, Tapani Siivonen, Aki Naukkarinen, Hannele Eskman.

·         Toiminnantarkastajaksi valittiin Risto Järvinen ja hänelle varahenkilöksi Laura Järvinen.

·         Kokouksessa vieraili Jouko Lindroos, vesistökouluttaja HAMK:sta Mustialasta. Hän toimii myös Pyhä- ja Kuivajärven suojeluyhdistyksen puheenjohtajana. Jouko kertoi meille projekteista joissa hän on ollut mukana, ja joista voisi olla Pääjärven suojelu ry:lle hyötyä.

Keskustelimme myös kaavoitushankkeen tilanteesta, Pääjärveen liittyvästä opinnäytetyöstä sekä Vähä-Ilmetyn padon hoidon tilanteesta.

·         Perinteiset kesäkauden päättäjäiset pidetään lauantaina 3.9.2016. Kutsut toimitetaan myöhemmin.