Vuosikokoustiedote 2013

Pääjärven suojelu ry:n vuosikokous pidettiin 4.5.2013 Metpostin tiloissa Pääjärvellä.

Kokouksessa päätettyjä asioita

  • Kokous vahvisti tilinpäätöksen hallituksen esityksen mukaisesti. Tilinpäätös osoitti voittoa 268,34 euroa, joka siirrettiin voittovarojen tilille. Kokous myönsi hallitukselle vastuuvapauden.
  • Kokous hyväksyi hallituksen esittämän tulo- ja menoarvion ja vahvisti yhdistyksen jäsenmaksuksi vuodelle 2013 10 euroa/jäsen, liittymismaksua ei peritä.
  • Hallituksen puheenjohtajaksi seuraavalle toimintakaudelle valittiin Tomi Viitanen
  • Hallituksen jäseniksi valittiin Hannele Eskman, Risto Järvinen, Markku Lukkala, Leena Päivärinta ja Ritva Westerlund
  • Toiminnantarkastajaksi valittiin Ritva Simola ja hänen varahenkilökseen Torsti Rantanen

Muut asiat

Yhdistys täyttää tänä vuonna 25 vuotta, jota juhlistetaan 13.7.2013 kello 15 alkaen Majamäessä. Kutsut tulevat postitse jokaiselle.

Kokouksessa keskusteltiin Pääjärven ja Haukilammin rantakaava-asiasta. Todettiin, että UPM on ilmoittanut asian etenevän, mutta kunnassa kaavoitusasia ei toistaiseksi ole virallisesti edennyt. Keskusteltiin myös yhdistyksen kannasta asiaan, mm. seuraavista seikoista.

  • Kestääkö järvi lisärakentamisen, nyt rannalla kuutisenkymmentä tonttia, ja uusia tulossa kahdeksan kappaletta
  • Mikä on virkistysalueen merkitys asukkaille
  • Mikä kanta on Hämeen virkistysalueyhdistyksellä

Puheenjohtaja kertoi Haukilammilla ja "Jokiniityn suolla" olevan noin 49 tonnia typpilannoitetta. Keskusteltiin Haukilammin suon kalkkipatojen kunnosta. Puheenjohtaja on yhteydessä UPM:ään lannoiteasiassa.

Keskusteltiin Forssan kaupungin vedenottohankkeesta, joka koskee Ilmetynjoen vesistöä. Koska Melkutin on Natura-aluetta, on hanketta siirretty Ilmetynjoen vesistöön. Mikä olisi vedenoton vaikutus esimerkiksi pohjavesiin - pumpattava vesi on lähdepohjaista pohjavettä. Koepumppauksia on tehty yli 20 vuoden ajan. Voiko pumppauksilla olla yhteys alueen pohjavedenpinnan laskuun?