Vuosikokoustiedote 2014

Pääjärven suojelu ry:n vuosikokous pidettiin 17.5.2014 Metpostin tiloissa Pääjärvellä.

Kokouksessa käsiteltyjä asioita

  • Vuosikokous vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Yhdistyksen tilinpäätös osoitti tappiota 777,37 euroa. 
  • Jäsenmaksuksi vahvistettiin vuodelle 2014 10 euroa/jäsen, liittymismaksua ei peritä.
  • Hallituksen puheenjohtajaksi seuraavalle toimintakaudelle valittiin Tomi Viitanen
  • Hallituksen jäseniksi valittiin Hannele Eskman, Ritva Westerlund, Markku Lukkala, Tiina Talvensaari, Leena Päivärinta.
  • Toiminnantarkastajaksi valittiin Ritva Simola ja hänen varahenkilökseen Sanna Nummi.

Muut asiat

  • Keskusteltiin Pääjärven ja Haukilammin ranta-asemakaavan tilanteesta. Kokous totesi jälleen, että kaavoituksen myötä menetetään viimeiset Pääjärven luonnontilaiset rannat, jotka ovat jokamiehenoikeudella kaikkien käytettävissä. Hallitus jättää kaavaehdotuksesta muistutuksen Tammelan kunnalle määräpäivään 27.5.2014 mennessä.
  • Kokouksessa keskusteltiin myös Portaan vedenottohankkeista. Todettiin Pääjärven kyläläisten jättäneen valituksen asiasta Vaasan hallinto-oikeudelle. Kokous totesi edelleen, että hallituksen on hyvä seurata tilannetta.
  • Perinteiset kesäkauden päättäjäiset pidetään Ilvesreitin laavulla makkaranpaiston merkeissä 23.8.2014. Tapahtuman yhteyteen tai erikseen sovittavana ajankohtana järjestetään talkootapahtuma, jolla tähdätään järven tilan parantamiseen tai virkistyskäytön parissa olevien aktiviteettien kehittämiseen (esim. laiturin rakentaminen, joka mahdollistaisi virkistysalueen monipuolisemman ja laajemman käytön.) Talkoista tiedotetaan vielä erikseen.