Toimintasuunnitelma kaudelle 2017-2018

HALLITUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

Pääjärven suojelu Ry ja Hämeen Ammattikorkeakoulu toteuttavat kevään aikana projektin, jonka tavoitteena on:

- valuma-alueen tarkempi kartoitus sisältäen mm. järveen laskevat uomat, virtausnopeudet, viipymät, maankäytön vaikutukset, kuormitusmittaukset

- konkreettisten kunnostusmenetelmien kartoitus ja niihin liittyvät rahoitusmallit

- verkostoitumis mahdollisuuksien kartoitus muiden yhdistysten ja eri maanomistajien kanssa

HAMK:n projektin tulosten perusteella pyritään selvittämään kunnostustoimenpiteiden toteutuksen mahdollisuuksia.

Seurataan Vähä-Ilmetyn pato hanketta.

 Loppukesällä järjestetään taas kesän päättäjäiset. Ajankohta tarkennetaan myöhemmin ja hallitus ilmoittaa päivän jäsenistölle.

Jatkamme mukavasti käynnistynyttä yhteistyötä alueella olevien kuntien sekä vesiensuojelu yhdistysten kanssa.

 

Pääjärvellä 25.3.2017

 

Pääjärven suojelu ry

hallitus