Toimintakertomus kaudelta 1.1.2017-31.12.2017

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2017

 

Hallituksessa ovat toimineet kaudella 2017 Tomi Viitanen, Tiina Talvensaari, Tapani Siivonen, Aki Naukkarinen ja Hannele Eskman. Puheenjohtajana on toiminut Tomi Viitanen ja sihteerinä/rahastonhoitajana Tiina Talvensaari.

Hallitus on kokoontunut kaksi kertaa tilikauden aikana ja muutoin on toimittu sähköpostin ja puhelimen välityksellä tarpeen mukaan.

 

Vuoden alussa HAMK Kestävän Kehityksen kurssin yhteydenoton (Tero Ahvenharju) myötä toteutui merkittävä oppilastyö, jonka konkreettina tuloksena oli Pääjärven pelikirja. Pelikirjasta löytyy kattavasti perustietoja Pääjärvestä ja sen valumaalueesta. Kirja sisältää myös konkreettisia toimenpide-ehdotuksia vesistön tilan parantamiseen. Pelikirjan toteuttamiseen osallistui koko opiskelijaryhmä ja sitä esiteltäessä 5.5.2017 paikalla oli myös 15 kiinnostunutta kuulijaa.

 

Toukokuussa Pääjärven Lukkalan lahteen asennettiin vesikorkeusmittari ELYkeskuksen toimesta. Yhdistyksemme jäsenistö avustaa korkeuden seurannassa ja tilastoinnissa.

 

Tammelan kunnalla oli jälleen haettavissa avustuksia järvien suojeluyhdistyksille. Haimme Tammelan kunnalta merkittävää avustusta Pääjärven suojelu ry:n hankkeeseen, jonka tavoitteena oli kunnostaa Pääjärveen laskevien ojien valumaalueen ojia. Avustusta ei myönnetty kokonaisuudessaan, mutta 500€ avustus maksettiin vuoden 2017 lopussa.

 

UPM:n kanssa yhteydenpitoa tiivistettiin ja sovittiin keskustelun sekä mahdollisten ojien kunnostustoimenpiteiden toteuttamisesta vuoden 2018 aikana.

 

Kesäpäättäjäisiä vietettiin tänä vuonna syyskuun puolella. Sää taisi säikäyttää tulijoita, ja tällä kertaa paikalla oli 11 osallistujaa, ikähaitarilla 3 kuukautta-82 vuotta. Ennen tapaamista laavulla, muutama sinnikäs, puheenjohtajamme Tomi mukaan lukien, kiersivät läpi tutkimassa pintavalutuskenttiä Pääjärven alueelta.

 

Jäsenmäärä vuoden 2017 lopussa oli 63.

 

 

Tuloksen käsittely

 

Yhdistyksen tilikauden voitto on 882,24 euroa. Hallitus esittää vuosikokoukselle voiton siirtämistä voittovarojen tilille.

 

Pääjärvellä 25.3.2018

 

Pääjärven suojelu ry

Hallitus