Toimintakertomus kaudelta 1.1.2016-31.12.2016

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2016

Hallituksessa ovat toimineet kaudella 2016 Tomi Viitanen, Tiina Talvensaari, Tapani Siivonen, Aki Naukkarinen ja Hannele Eskman. Puheenjohtajana on toiminut Tomi Viitanen ja sihteerinä/rahastonhoitajana Tiina Talvensaari.

Hallitus on kokoontunut kaksi kertaa tilikauden aikana ja muutoin on toimittu sähköpostin ja puhelimen välityksellä tarpeen mukaan.

Vuonna 2014 aloitettu yhteistyö HAMK:n opiskelijan Heikka Mattila-Tornion kanssa valmistui keväällä 2016. Tämän opinnäytetyön ”Pääjärven tilan selvitys ja kunnostus” perusteella kartoitimme yhteistyökumppaneita ja millaisia mahdollisuuksia olisi saada järven tilasta lisäselvityksiä.

Toukokuussa saimme Hämeenlinnan hallinto-oikeudesta tiedoksemme, että Pääjärven ja Haukilammin ranta-asemakaava etenee.

Tammelan kunnalla oli jälleen haettavissa avustuksia järvien suojeluyhdistyksille Haimme Tammelan kunnalta 2000 €:n avustusta Pääjärven suojelu ry:n toimintaan, jonka tavoitteena on Pääjärven ja sen valuma-alueen vesistön tilan kohentaminen.  Avustus on tarkoitus kohdentaa projektisuunnitelman toteuttamiseen vuoden 2017 aikana. Avustus myönnettiin vuoden 2016 lopussa.

Kesäpäättäjäisiä vietettiin tänä vuonna syyskuun puolella. Paikalla oli 21 osallistujaa, ikähaitarilla 6-82 vuotta.

Marraskuussa puheenjohtajamme Tomi Viitanen osallistui lounaishämäläisten järvitoimijoiden suunnittelupäivään. Paikalla oli edustajia useista alueen suojeluyhdistyksistä, ja päivän aikana käytiin paikan päällä useissa eri kunnostuskohteissa.

Jäsenmäärä vuoden 2016 lopussa oli 75.

Tuloksen käsittely

Yhdistyksen tilinpäätös osoittaa voittoa 2040,24 euroa. Hallitus esittää vuosikokoukselle voiton siirtämistä voitto/tappiotilille.

 

Pääjärvellä 25.3.2017

 

Pääjärven suojelu ry

Hallitus

Pääjärvellä 25.3.2017

Pääjärven suojelu ry:n hallitus