Toimintasuunnitelma kaudelle 2016-2017

HAMK:n kanssa yhteistyössä toteutettava tutkimustyö, jonka piti valmistua 2015 syksyllä, valmistuu kevään 2016 aikana. Tähän liittyen, sekä yhdistyksen hallituksen toiveesta, toteutetaan jäsenkysely. Kyselyn/kyselyiden tulokset analysoidaan ja mahdollisia esiin tulleita asioita tullaan edistämään hallituksen toimesta. Lisäksi selvitetään muiden hankkeiden kautta saatavaa rahoitusmahdollisuuksia, jonka tarkka käyttötarkoitus määritetäänem. tutkimustyön perusteella sekä asiantuntijalausuntojen perusteella.

Vähä-Ilmetyn padon hoitotoimikunnan toimintaa ollaan uudelleen järjestämässä ja hallitus ottaa yhteyttä Tammelan kunnan määrittämään yhteyshenkilöön pyrkien varmistamaan Pääjärven vesistön huomioinnin myös sillä saralla.

Hallitus ottaa yhteyttä Mustialan vesistökouluttaja Jouko Lindroosiin, joka toimii keskeisessä roolissa alueen järvien suojelutoiminnassa.

Jatkamme yhteistyötä alueella olevien kuntien sekä vesiensuojeluyhdistysten kanssa, kohdentaen yhteydenpidon erityisesti Tammelan ja Hämeenlinnan suuntaan.

Odotamme edelleen (huhtikuussa 2016) Pääjärven ja Haukilammin ranta-asemakaavan muutoksenhakuun vastausta.

Järjestetään perinteinen kesäkauden päätöstapahtuma erikseen tarkennettavana ajankohtana.

 

Pääjärvellä 9.4.2016.

Pääjärven suojelu ry

Hallitus