Toimintasuunnitelma kaudelle 2015-2016

HAMK:n kanssa yhteistyössä toteutettava tutkimustyö, joka alustavalta nimeltään on ”Pääjärven tila ja seuranta”, valmistuu alkusyksystä 2015. Tähän liittyen, sekä yhdistyksen hallituksen toiveesta, toteutetaan jäsenkysely. Kyselyn/kyselyiden tulokset analysoidaan ja ryhdytään viemään esiin tulleita asioita eteenpäin.

Järjestetään mahdollisia kevät/kesäretkiä Pääjärvelle, joiden tarkoituksena on tutustuttaa jäseniä Pääjärven ympäristöön. Nämä retket ovat myös mukavia tapahtumia, joissa jäsenet pääsevät vaihtamaan kuulumisia ja tutustumaan toisiinsa. Perinteinen kesänpäättäjäistapahtuma järjestetään elokuussa.

Suunnittelemme järven tilan / ympäröivien alueiden parantamiseen sekä virkistyskäyttöön liittyvien aktiviteetteihin liittyvien talkoiden järjestämistä.

Seuraamme Pääjärven ja Haukilammin ranta-asemakaavan etenemistä. Portaan vedenottamon hanketta seuraamme myös aktiivisesti.

Otamme yhteyttä Jänijärven suojeluyhdistykseen, jotta saisimme vertailutietoa pohjapadon vaikutuksista.

Jatkamme yhteistyötä alueella olevien kuntien sekä vesiensuojeluyhdistysten kanssa, kohdentaen yhteydenpidon erityisesti Tammelan ja Hämeenlinnan suuntaan.

Aktivoimme nettisivujen sekä sosiaalisen median avulla jäseniä aktiivisempaan yhteydenpitoon yhdistykseen sekä Pääjärven seutuun liittyen.