Toimintakertomus kaudelta 1.1.2015-31.12.2015

Hallituksessa ovat toimineet kaudella 2015 Tomi Viitanen, Tiina Talvensaari, Tapani Siivonen, Aki Naukkarinen ja Hannele Eskman. Puheenjohtajana on toiminut Tomi Viitanen ja sihteerinä/rahastonhoitajana Tiina Talvensaari.

Hallitus on kokoontunut kaksi kertaa tilikauden aikana ja muutoin on toimittu sähköpostin ja puhelimen välityksellä tarpeen mukaan.

Keväällä yhdistys jätti muutoksenhaun Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen koskien Pääjärven ja Haukilammin ranta-asemakaavan päätöstä. Näkemyksemme on, että päätös on tehty ilman riittäviä selvityksiä koskien vesistön tilaa tai sen kuormitusta. Lisäksi päätöksessä ei ole otettu huomioon riittävästi virkistyskäytön säilymistä tai sen parantamista. Toimintakertomuksen laatimishetkeen mennessä emme ole saaneet muutoksenhakuun liittyen mitään vastausta.

Vuonna 2014 aloitettiin yhteistyö HAMK:n opiskelijan Heikka Mattila-Tornion kanssa ja sitä jatkettiin vuonna 2015. Mainittu opinnäytetyö on tarkoitus valmistua pienen viivästymisen jälkeen keväällä 2016.

Lauantaina 27.6.2015 järjestimme luontoretken jolloin oli tarkoitus tutustua Pääjärven ranta-asemakaava alueeseen tarkemmin. Säiden herra oli kuitenkin toista mieltä, joten päädyimme viettämään keskustelutuokion grillaamisen ohella Ilvesreitin laavulla.

Elokuussa vietimme perinteisiä kesänpäättäjäisiä Ilvesreitin laavulla lauantaina 29.8.2015. Iloksemme saimme seuraamme Heikka Mattila-Tornion. Hän kertoi opinnäytetyönsä etenemisestä ja juttelimme monenmoisia Pääjärveen liittyviä asioita.

Tammelan kunnalla oli syksyllä haettavissa avustuksia järvien suojeluyhdistyksille ja Pääjärven suojelu ry:lle myönnettiin 700 euron avustus. Avustus on tarkoitus käyttää projektiin, jonka tavoitteena on virkistyskäytön parantaminen ja vedenlaadun kohentaminen. Tämä perustuisi valmistuvaan opinnäytetyöhön Pääjärveen liittyen sekä muihin suosituksiin.

Jäsenmäärä vuoden 2015 lopussa oli 75. 

Tuloksen käsittely

 Yhdistyksen tilikauden voitto on 901,87 euroa. Hallitus esittää vuosikokoukselle voiton siirtämistä voittovarojen tilille.

 

Pääjärvellä 9.4.2016

Pääjärven suojelu ry

Hallitus