Toimintakertomus kaudelta 1.1.2014 - 31.12.2014

Hallituksessa ovat toimineet kaudella 2014 Leena Päivärinta, Hannele Eskman, Ritva Westerlund, Tiina Talvensaari sekä Tomi Viitanen. Puheenjohtajana on toiminut Tomi Viitanen ja sihteerinä/rahastonhoitajana Tiina Talvensaari.

Hallitus on kokoontunut kaksi kertaa tilikauden aikana ja muutoin on toimittu sähköpostin ja puhelimen välityksellä tarpeen mukaan.

Vuonna 2014 yhdistys aloitti yhteistyön HAMK:n opiskelijan Heikka Mattila-Tornion kanssa. Mattila-Tornio opiskelee HAMK:n kestävän kehityksen koulutusohjelmassa ja hän työstää opinnäytetyönään projektin jossa hän käy läpi yhdistyksen historiaa sekä analysoi Pääjärven tilaa ja tulevaisuutta. Alustava nimi hänen opinnäytetyöllä on

”Pääjärven tila ja seuranta”. Opinnäytetyön arvioitu valmistumisaika on alkusyksy 2015. Projektin yhteyshenkilönä yhdistyksen puolesta on toiminut Risto Järvinen.

Tammelan kunnalla oli syksyllä haettavissa avustuksia järvien suojeluyhdistyksille ja Pääjärven suojelu ry:lle myönnettiin 500 euron avustus. Tämä avustus on tarkoitus käyttää edellä mainitun tutkimustyön rahoittamiseen.

Kauden 2014 aikana työstettiin yhdistyksen uusia nettisivuja, jotka avattiin vuoden 2015 alussa. Samalla perustettiin Facebook:n kokeilumielessä suljettu keskusteluryhmä yhdistyksen jäsenille, jossa on ajatuksena jakaa jäseniämme kiinnostavia asioita.

Jäsenmäärä vuoden 2014 lopussa oli 73.

Elokuussa kokoonnuimme jo perinteeksi muodostuneeseen kesäpäättäjäistapahtumaan Ilvesreitin laavulle. Osallistujia oli ilahduttavan paljon, noin parikymmentä.

Tuloksen käsittely

Yhdistyksen tilikauden voitto on 934,52 euroa. Hallitus esittää vuosikokoukselle voiton siirtämistä voittovarojen tilille.

 

Klaukkalassa 6.3.2015

Pääjärven suojelu ry

Hallitus