Toimintasuunnitelma kaudelle 2014 - 2015

Järjestetään Ilvesreitin laavulla “kesäkauden päättäjäiset” makkaranpaiston merkeissä 23.8.2014 klo 15.00. Tapahtuman yhteyteen, tai erikseen sovittavana aikana, järjestetään talkootapahtuma, jolla tähdätään järventilan parantamiseen tai virkistyskäytön parissa olevien aktiviteettien kehittämiseen (esim. laiturin rakentaminen).

Pääjärven ja Haukilammin ranta-asemakaavan etenemistä seurataan aktiivisesti.

Jatkamme myös yhteistyötä alueella olevien kuntien sekä vesiensuojeluyhdistysten kanssa kohdentaen yhteydenpidon erityisesti Tammelan ja Hämeenlinnan suuntaan.

Järven tutkimustulosten analysointi esim. opiskelija ja/tai oppilaitos yhteistyön avulla (Turku).

Selvitetään pohjapadon vaikutusta Jänijärven tilaan vertailutiedon saamiseksi.