Toimintakertomus kaudelta 1.1.2013 - 31.12.2013

Hallituksessa ovat olleet Hannele Eskman, Risto Järvinen, Markku Lukkala, Leena Päivärinta, Ritva Westerlund ja Tomi Viitanen. Puheenjohtajana on toiminut Tomi Viitanen. Hallitus on kokoontunut kaksi kerran tilikauden aikana ja muutoin on toimittu sähköpostin ja puhelimen välityksellä tarpeen mukaan.

Vuoden 2013 päätapahtuma oli yhdistyksen 25-vuotisjuhla, joka pidettiin 13.7. Pääjärven Majamäessä. Juhliin osallistui noin 60 yhdistyksen nykyistä ja tulevaa jäsentä. Tilaisuudessa huomioitiin paikalla olleet yhdistyksen perustajajäsenet Tuula Viitanen ja Torsti Rantanen, joiden merkittävän työpanoksen ansiosta suojeluyhdistyksen toiminta saatiin vuonna 1978 käynnistettyä. Juhlassa myytiin arpoja ja pidettiin pienimuotoinen huutokauppa kuluja kattamaan. Tarjoilut ja juhlien esiintyjäksi palkattu Improvisaatioteatteri Neljäs Seinä kustansivat yhteensä 1432 euroa. Kuluista saatiin katettua arpojen myynnillä ja huutokaupalla noin viidennes. Hallitus toteaa yhdistyksen jäsenmäärän kasvaneen toimintakaudella merkittävästi yhdistyksen pitkäaikaisen toiminnan saaman julkisuuden ansiosta.

Hallitus seurasi tiiviisti Pääjärven ja Haukilammin ranta-asemakaavan suunnittelua. Hallitus antoi oman vastineensa päättäville viranomaisille kaavasuunnitelmasta sen tultua nähtäville lausuntoja varten kesällä 2013. Vastineessa hallitus ilmoitti yhdistyksen vastustavan järvelle kohdistuvaa lisärasitusta sekä virkistystarkoitukseen käytettyjen alueiden rajoittamista. Lisäksi hallitus on ollut yhteydessä kuntaan sekä kaavasuunnittelusta vastaavaan konsulttiyritykseen mm. hankkeen aikatauluja selvittääksemme.

 Hallitus on ollut yhteydessä UPM:n suuntaan koskien valuma-alueen metsien lannoitusta, jotka suoritettiin kesän 2013 aikana. UPM tarkisti varoalueet vakuuttaen lannoitteiden kehittyneen vuosikymmenten aikana niin paljon, ettei vahinkoa vesistölle tulisi tapahtumaan. Tästä huolimatta yhdistys esitti huolestuneisuutensa asian suhteen ja pyysi avointa kommunikaatiota vastaavien asioiden tiimoilta jatkossa.

Hallitus jatkoi yhteistyötä alueella olevien kuntien sekä vesiensuojeluyhdistysten kanssa.

Kesäkauden päättäjäisiä vietettiin perinteisesti 31.8.  Ilvesreitin laavulla vapaan seurustelun ja makkaranpaiston merkeissä.

 

Tuloksen käsittely

Yhdistyksen tilinpäätös osoittaa tappiota 777,37 euroa.  Hallitus esittää vuosikokoukselle tappion siirtämistä voitto-/tappiotilille.

 

Klaukkalassa 7.2.2014

Pääjärven suojelu ry

Hallitus