Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013

Ympäristöliitto Oy:n tilaama tutkimus selvitti sijaitseeko Tammelan Pääjärven ranta-asemakaava-alueella muinaismuistolain tarkoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Tuloksissa löytyi paljon mielenkiintoisia kohteita, mm. kivikautisia (tai esihistoriallisia) asuinpaikkoja ja tervahauta. Lue oheisesta linkistä lisää tutkimukseen liittyvää tietoa!