Suomen lajisto uhanalaistuu, joka kymmenes laji uhanalainen

Suomessa on 2247 uhanalaista lajia (kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n tekemän vuoden 2010 uhanalaisuusarvion mukaan). Lajien uhanalaistuminen kertoo siitä että luonnossa ei ole kaikki hyvin. Uhanalaistuminen on tärkeä merkki, joka kertoo elinympäristöjen määrän vähenemisestä, laadun heikkenemisestä, sekä luonnonalueiden ja muiden ympäristöjen pirstoutumisesta. Eniten uhanalaisia lajeja on metsissä ja perinneympäristöissä. Esimerkiksi jäkälät voivat yhä huonommin, jäkälät tarvitsevat ympärilleen pienilmaston joka on mahdollinen vain laajoilla ja yhtenäisillä metsäalueilla. Nykypäivän metsätalous aukkohakkuineen on isossa osassa jäkälien uhanalaisuuden kasvamiseen.

Tässä kaksi kattavaa esitettä Suomen lajiston uhanalaistumisesta.