Hoida ja kunnosta kotirantaasi

Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) laatimassa esitteessä kuvataan hyviksi havaittuja tapoja ja menetelmiä ranta-alueiden kunnostamiseen. Hoidon ja kunnostuksen tavoitteena on usein rannan parantaminen virkistyskäyttöä, kuten uimista ja veneilyä varten, mutta tavoitteena voi olla myös kasvien ja eläinten elinolosuhteiden parantaminen. Rantojen arvokkaat elinolosuhteen on huomioitava kaikissa hankkeissa. Lue alla olevasta linkistä lisää.