Hallituksen toimintakertomus kaudelta 1.1.2012 — 31.12.2012

Hallituksessa ovat olleet Hannele Eskman, Risto Järvinen, Markku Lukkala, Leena Päivärinta, Ritva Westerlund ja Tomi Viitanen. Puheenjohtajana ajalla 1.1. - 19.5. toimi Ilkka Kouri ja ajalla 20.5. - 31.12. Tomi Viitanen. Hallitus on kokoontunut kaksi kerran tilikauden aikana ja muutoin on toimittu sähköpostin ja puhelimen välityksellä tarpeen mukaan.

Jäsenmäärä on pysynyt ennallaan, yhdistyksessä on 59 jäsentä.

Vuosikokouksen päätöksistä tiedotettiin jäsenistölle 2012 syksyllä. Tiedotteen liitteenä jaettiin "PÄÄRVEN-ILMETYN PARHAAKSI" johon oli koottu ohjeita järven suojelemiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi.

27.8. pidettiin kesäkauden päättäjäiset Ilvesreitin laavulla makkaranpaiston merkeissä.

Hallitus oli yhteydessä Hämeen Virkistysalueyhdistykseen Pääjärven virkistysalueen alueella suoritetusta metsänhoidosta ja sen aiheuttamista vahingoista hirsilaavun lähistöllä. Kesäaikaan suoritetun metsänhoidon ajurina oli ollut havainnot tuholaisista (kirjanpainajat) tuulenkaadoissa, joiden poistaminen alueelta oli vaatinut toimenpiteitä. Asiasta käytiin rakentava keskustelu Hämeenlinnan kaupungin kanssa, joka vastaa kyseisen alueen metsänhoidosta.

Hämeen Virkistysalueyhdistykselle tehtiin esitys Kynnysniemen alueen säilyttämisestä ja kehittämisestä virkistyskäyttöön soveltuvana. Lisäksi esitettiin virkistysalueen kunnostamista Ilves-reitin osalta sekä toivottiin uimarannalle tehtäväksi laituri.

Hallitus seurasi tiiviisti Pääjärven ja Haukilammin ranta-asemakaavan suunnittelua. Asiasta on oltu yhteydessä Tammelan kunnan kaavoittajaan, ELY-keskuksen osastopäällikköön ja Hämeen liiton maakunta-arkkitehtiin. Myös Luonnonperintösäätiön ja UPM:n maankäyttöpäällikön mielipiteet on selvitetty.

Kun kaavasuunnitelma edistyy luonnosvaiheeseen ja tulee nähtäville lausuntoja varten, hallitus antaa tarvittaessa oman lausuntonsa päättäville viranomaisille.

Hallitus jatkoi yhteistyötä alueella olevien kuntien sekä vesiensuojeluyhdistysten kanssa.

Tuloksen käsittely

Yhdistyksen tilikauden voitto on 268,34 euroa. Hallitus esittää vuosikokoukselle voiton siirtämistä voittovarojen tilille.

Helsingissä 9.2.2013
Pääjärven suojelu ry
Hallitus