Pääjärven tilan selvitys ja kunnostus -opinnäytetyö

Pääjärven suojelu ry tilasi HAMK:n kestävän kehityksen koulutusohjelman opiskelija Heikka Marttila-Torniolta työn liittyen Pääjärven tilan selvitykseen ja kunnostukseen. 

Työn tavoitteena ja tarkoituksena oli käydä läpi yhdistyksen historiaan liittyvää aineistoa, koota ne yhteen, analysoida järven tilaa ja niiden pohjalta pohtia mahdollisia kunnostustoimenpiteitä.

Opinnäytetyö valmistui keväällä 2016.