Hyvä jätevesien käsittely

Tässä esitteessä kerrotaan jätevesien käsittelystä kaikille niille talouksille joissa syntyy jätevettä, ja jotka eivät ole liittyneet vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Kun jätevedet puhdistetaan asiallisesti kaikkialla, asuinympäristön ja rantojen hygieeniset haitat vähenevät ja vesien rehevöityminen hidastuu.